Mae'r safle wedi ei rannu yn ddwy ardal penodol:

Y cyntaf yn faesl ¾ erw sydd wedi ei ardystio gan y Camping & Caravanning Club gyda 12 o bwyntiau trydan, mae 8 safle llawr caled. Mae'r caeau yn wastad ac yn rhannol cysgodol. Mae'r rhan hon o'r safle drws nesaf i Rheilffordd Llyn Bala.

Mae'r ail faes ar gyfer gwersyllwyr sydd angen mwy o le a phreifatrwydd gyda safleoedd ar gael ger yr afon. Nid yw'r safleoedd hyn wedi'u dyrannu, felly mae rhyddid i chi ddewis ble i wersylla (oni nodir yn wahanol).

camping
camping

Nid oes nemor ddim llygredd golau yma, fel y gallwch wersylla o dan y sêr a gyda synau'r afon yn llifo, defaid yn brefu a'r trên stêm yn pasio heibio 4 gwaith y dydd!

Mae'r bloc toiledau wedi ei leoli wrth mynedfa i'r safle. Mae'r bloc yn cynnwys cawodydd dynion a merched, toiledau, cyfleusterau i'r anabl a lle golchi llestri. Mae mwy o doiledau ac ardal golchi llestri yn yr ail ran.

Dim ond 10 munud o gerdded sydd angen ei wneud i gyrraedd y dafarn leol 'Yr Eagles' a gyrru tua 10-munud i gyrraedd Llyn y Bala a drws nesaf i Reilffordd Llyn Tegid.

Archebwch Nawr

Manylion Cyswllt

Bwch-yn-Uchaf, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, Gogledd Cymru, LL23 7DD

01678 540983

post@bwch-yn-uchaf.co.uk

line

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig) | Cookie Policy (Saesneg yn unig)

© 2024 Bwch-yn-Uchaf. Maes Carafanau, Gwely a Brecwast a Gwersylla yn y Bala. Cedwir Pob Hawl.
Gwefan gan Delwedd