Bwch-yn-Uchaf

Bwch-yn-Uchaf

line

Maes Carafanau a Gwersylla

Gwely a Brecwast

Croeso

line

Mae'r safle carafanau a gwersylla Bwch-yn Uchaf wedi ei leoli o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri wrth droed yr Aran a'r Arenig a milltir o Lyn Tegid.

Bwch yn Uchaf

Mae’r safle ar gyrion pentref Llanuwchllyn sydd â golygfeydd panoramig arbennig. Mae'n leoliad delfrydol i ymweld â nifer o atyniadau ynghyd â theithiau cerdded godidog (rhai ohonynt yn dechrau yn syth o'r safle).

Mae'r afon Twrch yn rhedeg ochr yn ochr â’r safle ac yn hynod o boblogaidd gyda gwesteion o bob oed. Yn agos i'r safle mae Gorsaf Rheilffordd Gul Llanuchllyn gyda'u cerbydau agored sydd yn teithio ar hyd ochr y llyn. Dyma ffordd wych i werthfawrogi y golygfeydd syfrdanol sydd gan yr ardal i'w gynnig.

Cysylltwch â Ni

line

Cysylltwch â ni i wneud ymholiad

Cysylltu

Manylion Cyswllt

Bwch-yn-Uchaf, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, Gogledd Cymru, LL23 7DD

01678 540983

post@bwch-yn-uchaf.co.uk

line

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig) | Cookie Policy (Saesneg yn unig)

© 2024 Bwch-yn-Uchaf. Maes Carafanau, Gwely a Brecwast a Gwersylla yn y Bala. Cedwir Pob Hawl.
Gwefan gan Delwedd